De adviezen van deskundigen (COVID-19)

Cleanfirm Stylesatlife  > Uncategorized >  De adviezen van deskundigen (COVID-19)
0 Comments

Blijf voornamelijk in uw woonomgeving: Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je thuisblijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts van bij plotseling van verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze aan de weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Dat is niet de eerste wat er aan de dag komt
  • Werk zoveel thuis.

Voor iedereen gelden nederland maatregelen: De basisregels voor iedereen